Automation Solution
Automation Solution
Automation Solution
Electronic Control Product Design & Production
Facebook Page
Facebook Share
LINE@ ID : @autosolu
LINE@ QR Code
Control for General System -> Time Controller
mTime : ชุดควบคุมตามเวลา (Time Controller)
Multi-purpose Time Controller
ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ วาล์ว ปั๊ม มอเตอร์ ให้ทำงานตามเงื่อนไขทางเวลาที่กำหนด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 4 ตัว
5 Working Functions :
1) On-delay หน่วงเวลาเริ่มทำงาน หลังจากที่ได้รับสัญญาณคำสั่ง Input
2) Off-delay หน่วงเวลาหยุดทำงาน หลังจากที่ได้รับสัญญาณคำสั่ง Input
3) Interval ทำงานตามค่าเวลาที่กำหนดไว้ แล้วหยุดทำงาน โดยเริ่มทำงานหลังจากที่ได้รับสัญญาณคำสั่ง Input
4) Cycle ทำงานและหยุดทำงาน ตามค่าเวลา Ton และ Toff ที่กำหนด สลับกันไปเรื่อยๆ หลังจากที่ได้รับสัญญาณคำสั่ง Input
5) Schedule ควบคุมการทำงานแบบระบุเวลาตามค่าเวลานาฬิกา เช่น ทำงานในช่วงเวลา 8:00 - 9:00 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วหยุดทำงาน
more info...


Sequence control สำหรับเลือก air compressor ให้ทำงาน ในขณะที่ตัวอื่นหยุดพัก เพื่อประหยัดไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่ง ทำงานหนักกว่าตัวอื่น

Lighting control เปิดปิดโคมไฟ ภายในพื้นที่ทำงาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในแต่ละวัน ให้เหมาะสม และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Day Schedule เปิดปิดโคมไฟส่องสว่าง ภายนอกอาคาร และระบบปั๊มขับน้ำพุ ให้สูบฉีดน้ำพุ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในแต่ละวัน

Sequence control สำหรับเลือกกระบอกไฮดรอลิก 1 ตัว จาก 5 ตัว ให้เป็นตัวทำงาน

Batch control ควบคุมสั่งการอุปกรณ์เครื่องจักร ในสายการผลิต ให้ทำงานตามลำดับเวลาที่กำหนด ในแผนหรือสูตรการทำงาน (Batch Recipe)

Day schedule ส่งเสียงแจ้งเตือน ตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น สัญญาณเข้าทำงาน, หยุดพักเที่ยง, เลิกงาน